Kolejne spotkanie grupy wsparcia w miesiącu lipcu 2016 r.

http://pcpr.ostrowiec.info/wp-content/uploads/2014/11/images-150x150.jpgW dniu 28 lipca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37 odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia. Tym razem na spotkanie zostały zaproszone rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe.

Zaproszenie do udziału w XIII edycji ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi”, realizowanego w ramach programu „Wsparcie inicjatyw”

Szkolenie kadr pomocy społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. informuje, że w ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Ostrowcu Św. w dniach: 1 lipca 2016 r. i 4 lipca 2016 r. w godzinach od 8.15. do 15.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37 odbyły się szkolenia w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa zawodowej kadry pomocy społecznej.

Szkolenia zostały przeprowadzone przez funkcjonariuszy: Pana Łukasza Chmielewskiego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz Panią Ilonę Piwnik, Panią Monikę Lis i Pana Piotra Guzal z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Św. i uczestniczyło w nich 29 osób pracujących w następujących instytucjach:

- ośrodkach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu ostrowieckiego,

- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., ul. Grabowiecka 7,

- Domu Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św., os. Słoneczne 49,

- Środowiskowym Domu Samopomocy, w Ostrowcu Św., ul. Focha 5,

- Warsztacie Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św., ul. Rzeczki 18,

- Warsztacie Terapii Zajęciowej w Ostrowcu Św., ul. Żabia 31,

- Niepublicznej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej ,,Nasz Dom” w Ostrowcu Św.,

- Niepublicznych Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Małachowie,

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.

Kolejne spotkanie grupy wsparcia w miesiącu czerwcu 2016 r.

http://pcpr.ostrowiec.info/wp-content/uploads/2014/11/images-150x150.jpgW dniu 27 czerwca 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37 odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia. Tym razem na spotkanie zostały zaproszone rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe.

 „Dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa,
nadzieją , która ciągle kwitnie, przyszłością.
Nie może i nie powinno być dzieci porzuconych.
Ani dzieci bez rodziny. Ani dzieci ulicy…
Należy czuwać, aby dobro dziecka było
zawsze stawiane na pierwszym miejscu.”

 (Jan Paweł II)

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim rodzicom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz pracownikom placówek opiekuńczowychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Ostrowieckiego w dowód szacunku dla Ich pracy, pragniemy złożyć podziękowania za trud i poświęcenie, za troskę i opiekę, którymi każdego dnia darzą swoich podopiecznych i życzyć wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, wytrwałości oraz doświadczania tego dobra, które okazują potrzebującym. Niech uśmiech dziecka dodaje sił do podejmowania codziennego wysiłku i wytrwałości w pełnieniu tej misji.

Dzieciom z okazji Dnia Dziecka życzymy kochających i troskliwych opiekunów, którzy wprowadzą je w dorosłe życie.

Z wyrazami szacunku

Starosta Ostrowiecki

Zbigniew Duda

Zarząd Powiatu Ostrowieckiego

Dyrektor i Pracownicy
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.

Kolejne spotkanie grupy wsparcia w miesiącu maju 2016 r.

http://pcpr.ostrowiec.info/wp-content/uploads/2014/11/images-150x150.jpgW dniu 30 maja 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37 odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia. Tym razem na spotkanie zostały zaproszone rodziny zastępcze spokrewnione i niezawodowe.

Konkurs Grantowy – Fundusz im. J. Korczaka „Czas na remont 2016″

Towarzystwo Nasz Dom postanowiło po raz kolejny rozdać pieniądze w ramach Funduszu im. Janusza Korczaka, w związku z czym ogłasza konkurs grantowy „Czas na Remont 2016”. Adresowany jest on do rodzinnych form opieki zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach konkursu udzielamy wsparcia finansowego na realizację projektów remontowych i na doposażenie placówek.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce „Fundusz Korczaka”:
http://towarzystwonaszdom.pl/konkurs-czas-na-remont/

Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu p. Beata Rutkowska (502 666 941 lub b.rutkowska@naszdom.org.pl )

Spotkanie grupy wsparcia w miesiącu kwietniu 2016 r.

http://pcpr.ostrowiec.info/wp-content/uploads/2014/11/images-150x150.jpgW dniu 28 kwietnia 2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Św., ul. Iłżecka 37 odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia. Tym razem na spotkanie zostały zaproszone rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe.

Uchwała Nr 70/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowcu Św. z dnia 08.04.2016 r. wraz z załącznikiem dot. kryteriów udzielania dofinansowania

Załącznik do Uchwały Nr 70/2016 Zarządu Powiatu w Ostrowcu Św. z dnia 08.04.2016 r. dot. kryteriów udzielania dofinansowania:

Załącznik do uchwały 2016 r.

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. informuje, że wnioski w ramach programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I będą wydawane i przyjmowane w terminie od dnia 01 maja do dnia 30 sierpnia 2016 r.