Dofinansowania PFRON

W dniu 09.03.2017 r. uchwalono Uchwałę Nr 36/2017 Zarządu Powiatu w Ostrowcu Św. w sprawie ustalenia zasad realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie innych przepisów oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w 2017 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu

załącznik do uchwały 2017 r.


W dniu 11.04.2014r. uchwalono Uchwałę Nr 52/2014 Zarządu Powiatu w Ostrowcu Św. w sprawie ustalenia zasad realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w 2014 roku.


DOFINANSOWYWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
UDZIELANE ZA POŚREDNICTWEM PCPR W OSTROWCU ŚW.
W RAMACH REHABILITACJI SPOŁECZNEJ

  1. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;
  2. dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
  3. dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny;
  4. dofinansowania w zakresie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
  5. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

Aby skorzystać z dofinansowania niezbędne jest posiadanie przez wnioskodawcę aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego.

Szczegółowe informacje dla osób niepełnosprawnych udzielane są:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św.,
ul. Świętokrzyska 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
bądź telefonicznie pod nr telefonu: (41) 24-99-408; nr fax: (41) 24-80-127.
Wnioski można otrzymać osobiście, pocztą lub pobrać z przedmiotowej strony oraz ze strony www.pcpr.ostrowiec.info.

Osoby niepełnosprawne mogą składać wymagane dokumenty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św. osobiście bądź za pośrednictwem innych osób lub poczty w ciągu całego roku.

Zarządzenie nr Or.I.120.1.36.2013 Starosty Ostrowieckiego z dnia 11.10.2013 w sprawie utworzenia Zespołu celem oceny wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON i środków Powiatu Ostrowieckiego kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej ul. Żabia 31 w Ostrowcu Św.

Uchwała nr 45/2013 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 10.04.2013 w sprawie ustalenia zasad realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

Uchwała Nr 57/2012 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 11.04.2012
Załącznik do Uchwały Nr 57/2012 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 11.04.2012
Zmiana do Uchwały Nr 57/2012 Zarządu Powiatu Ostrowieckiego z dnia 11.04.2012

Dodaj komentarz